Strefa Klienta

Karta Stałego KlientaRegulamin Karty Stałego Klienta w Klinice Zdrowia i Urody Profesja

1. Kartę otrzymuje każdy klient, który jednorazowo skorzysta z usług w Klinice Zdrowia i Urody Profesji na kwotę min. 150 zł.

2. Pieczątki rabatowe na KARCIE otrzymuje się przy wizycie na kwotę min. 100 zł.

3. Kartę należy okazywać na koniec każdej wizyty w Klinice Zdrowia i Urody Profesja w celu uaktualnienia.

4. Każde 3 pieczątki uprawniają do 10% zniżki na dowolnie wybraną usługę.

5. Każde 6 pieczątek uprawnia do 20% zniżki na dowolnie wybraną usługę.

6. Każde 9 pieczątek uprawnia do 30% zniżki na dowolnie wybraną usługę.

7. KARTY nie można odsprzedać lub oddać innej osobie.

8. Użytkownikiem KARTY jest osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie.

9. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy KARTY, nie łączą się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi, skierowanymi do ogółu klientów.

10. Posiadacz KARTY ma prawo wyboru korzystniejszej dla niego formy zapłaty.

11. Regulamin obowiązuje od 01.10.2016 r.

12. Otrzymanie i korzystanie z KARTY jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Aktualny regulamin znajduje się w Klinice Zdrowia i Urody Profesja (podpisany w dniu odbioru karty oraz zawsze jest do wglądu w recepcji Kliniki) i na stronie internetowej www.klinika-profesja.pl.

13. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie odbioru KARTY.

14. Klinika Zdrowia i Urody Profesja zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie KARTY Stałego Klienta.

15. Klinika Zdrowia i Urody Profesja ma prawo do odmowy wystawienia KARTY bądź odmówienia dania pieczątki, w przypadku nie spełnienia wymogów zawartych w regulaminie.

16. Karta stałego Klienta jest własnością Kliniki Zdrowia i Urody Profesja.

17. Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w Klinice Zdrowia i Urody Profesja lub na stronie internetowej Kliniki.

18. Karta Stałego Klienta jest ważna przez okres 10 miesięcy od momentu jej wydania.